Concentratiestoornis behandelen in regio Venlo

Binnen concentratiestoornissen zijn twee verschillende stoornissen te onderscheiden.

 • ADHD: Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (Aandachtstekort en hyperactiviteit stoornis)
 • ADD: Attention Deficit Disorder (Aandachtstekort stoornis). Dit komt overeen met ADHD, maar dan zonder de hyperactiviteit.

Aandachtstekort wil zeggen dat het kind of volwassene een te beperkte aandachtsspanne heeft in combinatie met een tekort aan concentratie. Ze vinden het dus moeilijk om hun aandacht te richten op één taak. Ze zijn snel afgeleid door prikkels uit de omgeving, waardoor het moeilijk is een taak uit te voeren. BMC Venray is uitstekend te bereiken voor inwoners uit de regio Venlo.

Symptomen

De meest voorkomende symptomen bij AD(H)D zijn:

 • Snel en makkelijk afgeleid
 • Vergeetachtig
 • Chaotisch
 • Moeite organiseren van taken en activiteiten
 • Snel dingen kwijt zijn
 • Het liefst vermijden van school- of huiswerk
 • Vaak te laat komen
 • Snel verveeld zijn
 • Problemen bij het vinden/houden van een baan

Bij ADHD komen daar de volgende symptomen bij:

 • Rusteloosheid
 • Veel en druk praten
 • Altijd bezig moeten zijn, moeite met stil zitten
 • Moeite met rustige, ontspannen activiteiten (lezen, puzzelen)

Bovenstaande klachten zijn niet de enige problemen waar mensen met een concentratiestoornis mee te maken hebben. De aandoening heeft namelijk veel impact op het dagelijks leven. Het vergt veel aanpassing om mee te kunnen komen met de rest van de samenleving. Denk maar aan school en opleiding. Vooral in de westerse wereld moet alles zo snel mogelijk gebeuren, tijd is immers geld. Voor mensen die moeite hebben met organiseren en plannen is dit een hele opdracht. Bijkomende klachten die vaak voorkomen zijn stemmingsklachten en depressiviteit. Ter compensatie wordt vaak gegrepen naar middelen. O.a. cannabis en alcohol kunnen een gunstige werking hebben op hyperactiviteit. Het risico bestaat echter dat dit doorslaat in middelenmisbruik en verslaving. Voor de omgeving blijkt het lastig te zijn om om te gaan met mensen met een concentratiestoornis. Relatieproblemen komen dan ook meer dan eens voor bij stellen waarvan één van beide partners een concentratiestoornis heeft.

De hersenmeting (QEEG)

Er bestaat ook een groep kinderen met ADHD die vooral last hebben van aandachtsproblematiek zonder hyperactiviteit. Deze kinderen blijken vooral een verhoging van de langzame golven te hebben (thetagolven) en vaak ook een verhoging van alphagolven. Het lijkt erop dat bij deze kinderen de hersenen niet in een hogere versnelling schakelen wanneer dit nodig is, bijvoorbeeld bij opdrachten op school of thuis. Aangezien de hyperactiviteit niet of nauwelijks aanwezig is, is deze problematiek moeilijker te herkennen bij kinderen die in eerste instantie hun aandachtsprobleem kunnen compenseren en wordt pas contact gezocht met een hulpverlener als de schoolprestaties slechter worden.

Voor deze groep bestaat neurofeedback vooral uit het positief belonen in de vorm van een goed verlopende animatie op momenten dat de hersenen beter geactiveerd zijn (bijvoorbeeld het onderdrukken van theta- en alphagolven).

Voor wie

 • Kinderen en volwassenen die ADHD hebben of al langere tijd moeite hebben om zich te concentreren
 • Kinderen en volwassenen met concentratieproblemen die horen bij aandoeningen zoals een depressie, burn-out of na een beroerte kunnen behandeld worden.
 • Kinderen en volwassenen zonder verdere problemen of diagnose kunnen problemen ervaren met hun concentratie en kunnen baat hebben bij neurofeedback.
 • Kinderen en volwassenen die liever geen medicatie willen gebruiken of het gebruik hiervan zouden willen verminderen. Maar ook als medicatie niet voldoende werkt en klachten blijven bestaan, kan neurofeedback een goede aanvulling zijn.

Resultaten en effectiviteit

Er is veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van neurofeedback bij ADHD en aandacht- en concentratieproblemen. De resultaten zijn zeer positief en blijken even goed of nog beter te zijn dan de effecten van medicatie. Aangezien neurofeedback gebaseerd is op leerprocessen duurt het wel langer voordat de effecten merkbaar zijn. Het voordeel is echter dat de effecten jarenlang behouden blijven. Neurofeedback bij ADHD en aandacht- en concentratieproblemen kan leiden tot diverse veranderingen:

 • De aandacht en concentratie verbetert
 • Impulsiviteit en hyperactiviteit nemen af
 • Meer rust in het hoofd
 • Minder dromerig
 • Beter aanspreekbaar en corrigeerbaar op gedrag
 • Minder boosheid / betere rem op emoties
 • Meer inzicht en overzicht op de wereld om hen heen
 • Beter kunnen starten en stoppen met taken
 • Beter kunnen schakelen tussen taken
 • Verbetering cognitief functioneren
 • Verbetering sensomotorisch functioneren
 • Beter in- en doorslapen
 • Meer zelfvertrouwen
 • Verbetering stemming

Uw concentratiestoornis behandelen bij BMC Venray betekent:

 • Gratis officiële Intake
 • Direct duidelijkheid of uw klacht met neurofeedback te behandelen is
 • Indien uw klacht te behandelen is, kan worden gestart met (wekelijkse) behandelingen.
 • Indien na de intake het behandeltraject vervolgd wordt, ontvangt u een verslag van de intake.
 • Dit verslag kan – in overeenstemming met de cliënt – worden gedeeld met de doorverwijzende zorg verlenende partij.