Epilepsie behandelen in regio Blerick

Epilepsie is een verzamelnaam voor aandoeningen waarbij regelmatige aanvallen optreden van veranderingen in de elektrische activiteit van de hersenen. Door het afgeven van elektrische impulsen communiceren hersencellen met elkaar. Bij een epilepsieaanval worden sommige hersencellen overactief en gaan in het wilde weg elektrische signalen afgeven. Het is te vergelijken met onweer in de hersenen: abnormale ontladingen van elektriciteit verstoren het normale functioneren. De aanval, ook insult genoemd, duurt meestal maar kort. De klachten hangen samen met de ernst en de plaats in de hersenen waar de “kortsluiting” heeft opgetreden. BMC Venray is uitstekend te bereiken voor inwoners uit de regio Blerick.

De hersenmeting (QEEG)

De hersenactiviteit wordt van oudsher gemeten met een EEG-meting. De EEG-meting vormt de basis van het QEEG en neurofeedback, maar kan ook apart worden bekeken. Het EEG laat de vorm van de hersengolven zien en sommige ziektebeelden gaan gepaard met afwijkende vormen in het EEG. Epilepsie is hier het bekendste voorbeeld van. Ook het QEEG kan afwijkend zijn bij epilepsie en daarmee de basis vormen voor neurofeedback. Een epileptisch insult lijkt qua hersenactiviteit op een migraine-aanval omdat voor het insult de hersenen verhoogd actief zijn. Met name de motorische gebieden zijn bij epilepsie verhoogd actief en worden ook gemakkelijker ontregeld dan normaal. Een QEEG-meting bij epilepsie is met name gericht op het in kaart brengen van deze verhoogde activiteit.

Neurofeedback

Neurofeedback bij mensen met epilepsie is gericht op het verlagen van de activiteit en daarmee het verlagen van de gevoeligheid van de motorische gebieden voor epileptische insulten. Epilepsie is het eerste ziektebeeld waarbij de effecten van neurofeedback zijn onderzocht. Training van de motorische gebieden in de vorm van SMR-training is succesvol voor het verminderen van insulten. De laatste jaren wordt echter ook steeds meer gebruik gemaakt van SCP-training. Hierbij trainen mensen de zeer langzame golven van hun hersenen, waarbij ze in staat zijn om de mate van activiteit en de mate en snelheid van reageren van het brein te reguleren. Behalve het verminderen van de activiteit en reactiviteit worden mensen nu ook getraind om hun motorische gebieden via neurofeedback extra af te remmen. Dit resulteert in een afname van insulten, zelfs bij mensen die niet of nauwelijks reageren op medicatie. Bij mensen waarbij epileptische insulten beginnen in bepaalde gebieden werkt neurofeedback niet of nauwelijks. De QEEG-meting moet daarom op meerdere locaties worden uitgevoerd om vooraf te kunnen bepalen of de behandeling zinvol is of niet.

Resultaten en effectiviteit

Neurofeedback kan resulteren in een vermindering van insulten.

Epilepsie behandelen bij BMC Venray betekent:

  • Gratis officiële Intake
  • Direct duidelijkheid of uw klacht met neurofeedback te behandelen is
  • Indien uw klacht te behandelen is, kan worden gestart met (wekelijkse) behandelingen.
  • Indien na de intake het behandeltraject vervolgd wordt, ontvangt u een verslag van de intake.
  • Dit verslag kan – met toestemming van de cliënt – worden gedeeld met de doorverwijzende zorg verlenende partij.