Neurofeedback bij Parkinson

De symptomen van Parkinson’s Disease (PD) worden maar langzaam zichtbaar en worden vaak aangezien voor ouderdomskwaaltjes. Patiënten leiden aan stijfheid en bradykinesia, wat zich zichtbaar uit in het vertragen van bewegingen en moeite met het beginnen van bewegingen.

Lees hier het originele wetenschappelijke artikel (Engels).

ParkinsonEchter, de meest karakteristieke en invaliderende symptoom is tremor. Tremor is het beven of trillen van lichaamsdelen zonder aantoonbare oorzaak, waardoor het dagelijks functioneren wordt beïnvloedt. Deze tremor is een tremor in rust, waardoor het vermindert wanneer de handen opzettelijk worden bewogen en is derhalve volledig afwezig in slaap, en is ritmisch. Het komt voor bij 75% van de PD-patiënten. Stress, emoties en spanning kan de tremor te verhogen. PD is progressief en de symptomen zullen meedogenloos verergeren.

De hersenmeting (QEEG)

Deze veranderingen in de neurale circuits van de basale zenuwknoop werden gevisualiseerd met behulp van EEG; PD patiënten vertonen duidelijke hersengolven die kunnen worden geassocieerd met specifieke symptomen van de ziekte. Studies van neuronale reacties tonen aan dat patiënten met PD stoornissen vertonen oscillerende ritmes van de hersenen in de basale zenuwknoop en via aanvullende motorisch gebieden.

De afwijkende oscillerende ritmes in de basale zenuwknoop, in het bijzonder de thalamus en nucleus subthalamicus, kunnen een rol spelen bij de vorming van ledematen tremor, terwijl die in de geheel basale zenuwknoop ten grondslag kunnen liggen aan bradykinesie. Deze oscillerende ritmes worden opgenomen in het 15-30 Hz “beta” bereik en het 10/03 Hz “theta” bereik. De lage frequentie theta golven zijn vaak synchroon met de tremor. Het EEG patroon dat overeenkomt met de tremor is te zien in de contralaterale hemisfeer van de trillende hand.

Bovendien tonen EEG studies een onderactiviteit van de aanvullende motorische zones die worden geassocieerd met problemen bij de voorbereiding van zichzelf verplaatsen die PD patiënten ervaren. Deze onderactiviteit is vooral zichtbaar als een afname van de amplitude van de “readiness potential” (RP), ook wel Bereitschaftspotential. De RP is een langzaam stijgende negativiteit op de EEG-grafiek die 1-2 seconden plaatsvindt vóór het begin op een zelf geïnitieerde beweging.

Bij PD patiënten is het eerste deel van de RP (RP1 of BP 1) aanzienlijk kleiner vergeleken met gezonde controles, en kunnen een weerspiegeling zijn van de moeilijkheden die Parkinsonpatiënten ervaren bij het initiëren van bewegingen.

Deze veranderingen in de neurale circuits van de basale ganglia werden gevisualiseerd met behulp EEG; PD patiënten vertonen duidelijke hersengolven die kunnen worden geassocieerd met specifieke symptomen van de ziekte. Studies van neuronale aantonen dat patiënten met PD vertonen stoornissen in de hersenen oscillerende ritmes in de basale ganglia en via aanvullende motorisch gebied.

Parkinson behandelen bij BMC Deurne betekent:

  • Gratis officiële Intake
  • Direct duidelijkheid of uw klacht met neurofeedback te behandelen is
  • Indien uw klacht te behandelen is, kan worden gestart met (wekelijkse) behandelingen.
  • Indien na de intake het behandeltraject vervolgd wordt, ontvangt u een verslag van de intake.
  • Dit verslag kan – met toestemming van de cliënt – worden gedeeld met de doorverwijzende zorg verlenende partij.

Reacties zijn gesloten.