Neurofeedback voor volwassenen

Een aantal van de klachten waarmee volwassenen de huisarts bezoeken kunnen met  neurofeedback worden behandeld. Van de meest voorkomende klachten – moeheid, hoofdpijn en depressie -, is bekend dat ze samen kunnen gaan met veranderingen in de  activiteit van de hersenen. Zowel moeheid als depressie gaan gepaard met verminderde activiteit van bepaalde delen van de hersenen. Hoofdpijnen en met name migraine, gaan vaak gepaard met verhoogde activiteit.

Gratis intake

Tijdens een intake bij BMC worden eerst de  klachten in kaart gebracht. Vervolgens wordt de activiteit van de hersenen gemeten om te bepalen of deze afwijkingen vertoont die samenhangen met de klachten. Indien dit het geval is, kan worden gestart met neurofeedback. Tijdens neurofeedbacksessies ziet de cliënt de eigen hersenactiviteit in de vorm van een animatie. Iedere keer als deze activatie verbetert, krijgt de cliënt via de animatie positieve feedback. Op deze manier leren de hersenen om optimaal te functioneren.

Bij moeheid en depressie betekent dit dat de cliënt positieve feedback krijgt op de momenten dat de hersenen meer geactiveerd worden. Bij migraine leren de hersenen om minder actief te zijn. Door de neurofeedbacktraining neemt de moeheid af en worden depressieve gevoelens minder. Bij migraine nemen de aanvallen af in hoeveelheid en intensiteit of blijven de aanvallen helemaal achterwege.

Behandelbare klachten

De werking van neurofeedback is bij een aantal ziekte– en klachtenbeelden bekend. Behalve de boven beschreven veel voorkomende klachten samenhangend met moeheid, depressie en migraine, wordt neurofeedback ook ingezet bij stress, burn out, angststoornissen en aandacht– en concentratiestoornissen. Bovendien komen een aantal psychiatrische ziektebeelden zoals schizofrenie en obsessief compulsieve stoornis ook in aanmerking voor behandeling met neurofeedback. Bij veel neurologische ziektebeelden zoals beroerte, parkinson en dementie, is neurofeedbackbehandeling wel mogelijk maar wordt per persoon bekeken wat deze mogelijkheden zijn.