Vergoeding

Neurofeedback wordt door de meeste zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de zorgverzekeraar en het soort polis dat u heeft. Omdat BMC Venray lid is van de VBAG en aangesloten is bij de koepelorganisatie RBCZ (Register BeroepsbeoefenarenComplementaire Zorg), vergoeden veel verzekeraars (een deel van) de kosten vanuit de aanvullende verzekering.

Zorgverzekeraar

Vergoeding is afhankelijk van de door u afgesloten aanvullendeLogo RBCZ verzekering en de bijbehorende polisvoorwaarden. Behandelend neurofeedback therapeut Drs. Kees van der Sande is aangesloten bij de VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen), de grootste vereniging voor beoefenaars van natuurgeneeswijzen.
Hierdoor is een gehele of gedeeltelijke vergoeding door zorgverzekeraars mogelijk wanneer uw aanvullende polis ‘alternatieve therapie’ of ‘natuurgeneeskundige behandeling’ dekt. Daar worden door sommige maatschappijen in de kleine lettertjes nog diverse uitzonderingen op gemaakt. In tweede instantie dient u in de polisvoorwaarden na te gaan of de zorgverzekeraar consulten door VBAG licentie houders vergoedt.

IRO (Individuele Re-integratie Overeenkomst)

Uitkeringsgerechtigden (bijvoorbeeld mensen in de ziektewet of WAO) kunnen bij hun uitkeringsinstantie informeren naar financiële mogelijkheden ten behoeve van herstel en re-integratie. Zo kunt u een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO) afsluiten. Met het beschikbare budget kunnen de neurofeedback trainingen en consulten geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden. Voor meer informatie zie de websites van het UWV.

Belastingen – Aftrekbaarheid

Indien u de drempel voor ziektekosten overschrijdt, is het mogelijk om de kosten af te trekken van de belasting, omdat behandelend therapeut drs. Kees van der Sande een erkend therapeut is. Werkgevers kunnen de kosten opvoeren onder de noemer ‘Arbo kosten’. Wanneer u de trainingen en consulten voor uw carrière ontwikkeling volgt, kunt u de kosten mogelijk aftrekken als ‘scholingskosten’.

Raamovereenkomst gemeente Venray en Peel & Maas

BMC Deurne en Venray heeft een raamovereenkomst gesloten met de gemeente Venray en Peel & Maas voor het jaar 2015. Informeer naar de mogelijkheden bij de gemeente Venray of bij de gemeente Peel & Maas voor vergoeding van neurofeedback.

Overzicht vergoedingen per zorgverzekeraar

U kunt het beste dit overzicht van Independer (vergelijkingswebsite van zorgaanbieders) gebruiken, om erachter te komen of uw verzekering neurofeedback vergoedt. Deze pagina geeft een helder overzicht van de vergoedingen per zorgverzekeraar. U kunt tevens op prijs sorteren.Om helemaal zeker te zijn van de hoogte van de vergoeding, raden wij u aan om onderstaande gegevens bij de hand te houden wanneer u contact opneemt met uw/een mogelijk nieuwe zorgverzekeraar:

  • U dient aan te geven dat het gaat om ‘natuurgeneeskundige behandeling biofeedback';
  • Licentienummer VBAG: 2.101019A;
  • AGB-code zorgverlener: 90-042708;
  • AGB-code van BMC Deurne (BMC Venray valt hieronder): 90-51492.
  • RBCZ Licentienummer: 911047R